Сто вінків сонетів «Сологолос» Василя Рябого

Поет Василь Рябий — автор унікальної книжки з паліндромною назвою “СологолоС”, куди увійшли вісімсот двадцять вісім сонетів у ста вінках.

Книжка, якій нема аналогів, відзначається образним мисленням в поєднанні традиції та модерну, новаторством.

  • Редактор, упорядник приміток Михайло Василенко
  • Післяслово лауреата Національної премії України імені Т. Шевченка Степана Сапеляка
  • Набір тексту автора
  • Верстка, дизайн, фото Ігоря Зварича
  • Коректор Ганна Мікловда
  • У художньому оформленні використано графічні композиції автора

Підготовлено до друку 19.04.2014 р.
Формат 60х84/16. Умовн. друк. арк. 32.
Папір офсетний №1. Друк офсетний.

ISBN 978-966-181-151-4

Завантажити Сто вінків сонетів «Сологолос» Василя Рябого

Share

Comments are closed.

Оголошення

При Косівській міській бібліотеці відкриваються безкоштовні курси режисури, кіно та журналістики, які будуть проводити Генкалюк Руслан — режисер-документаліст та Цуприк Діана — тележурналіст. Запрошуємо всіх бажаючих! Контактні телефони: 0967673966, 0979111824

Архів публікацій