Зведений краєзнавчий каталог ЦРБ м. Косова за ІІІ квартал 2014 року

Букатка-Чоланюк  М. Символ свободи і єдності / М. Букатка-Чоланюк. - Косів : Писаний Камінь , 2008. -  68 с.

Букатка-Чоланюк М. Символ свободи і єдності / М. Букатка-Чоланюк. — Косів : Писаний Камінь , 2008. — 68 с.

Книга оповідає історію найперших, а також найцікавіших пам’ятників Т.Шевченку, починаючи від найпершого публічного пам’ятника – обеліска на Сокільській скелі в с. Тюдові Косівського району Івано-Франківської області, що на Гуцульщині.

Собашко В. Гірськими стежками Карпат . Прикарпаття : довідник-путівник / В. Собашко. - Івано-Франківськ : Лілея , 2006. - 296 с.

Собашко В. Гірськими стежками Карпат . Прикарпаття : довідник-путівник / В. Собашко. — Івано-Франківськ : Лілея , 2006. — 296 с.

В книзі описано 110 пішохідних маршрутів різної складності з виходами на маршрути з Івано-Франківської області, наведено поради з облаштування і безпеки мандрівок. Описи мандрівок супроводжуються детальним описом місцевості, місць для привалів. Ночівлі та харчування; звернена увага на можливі небезпечні ситуації і містяться поради щодо виходу з них.

Гуцульщина у Львові / за ред. О. Масляника. - Львів : Тиса , 2012. - 254 с.

Гуцульщина у Львові / за ред. О. Масляника. — Львів : Тиса , 2012. — 254 с.

Пропонована увазі читача книга «Гуцульщина у Львові» – перша спроба узагальнити кількадесятилітню діяльність суспільно-культурного Товариства «Гуцульщина», що у древньому галицькому місті не дало гаснути карпатській ватрі. Головні герої книг – вихідці з Гуцульщини, з різними долями і проблемами, але єднає їх палка незгасима любов до прадідівського краю, до колоритного субетносу, його традицій і багатої культури.

Клапчук В. Гуцульщина та гуцули : економіка і народні промисли ( друга половина ХІХ – перша третина ХХ ) / В. Клапчук. - Львів ; Івано-Франківськ : Фоліант , 2009. – 508 с., іл.

Клапчук В. Гуцульщина та гуцули : економіка і народні промисли ( друга половина ХІХ – перша третина ХХ ) / В. Клапчук. — Львів ; Івано-Франківськ : Фоліант , 2009. – 508 с., іл.

В монографії наведені нові дані з багатьох галузей господарства Гуцульщини, доповнені та узагальнені матеріали попередніх досліджень. На базі значного статистичного матеріалу комплексно досліджено антропологічний, етнічний та релігійний склад, динаміку чисельності та соціальну сферу життя населення ; проаналізовано систему ведення лісового господарства та охорони лісів, особливості лісоексплуатації, переробки, транспортування деревини; відтворено умови та специфіку видобування і переробки корисних копалин; охарактеризовано структуру та розподіл земельних ресурсів, урожайність сільськогосподарських культур, динаміку кількості худоби, особливості ведення полонинського господарства ; описано переважаючі види ремесел, деталізовано критерії їх оцінки, проведено різноманітні класифікації; окремою галуззю господарювання охарактеризовано сферу послуг.

Косміна О. Традиційне вбрання українців / О. Косміна. - К. : Балтія-Друк. - Т. 11 : Полісся. Карпати. - 160 с. : іл.

Косміна О. Традиційне вбрання українців / О. Косміна. — К. : Балтія-Друк. – Т. 11 : Полісся. Карпати. — 160 с. : іл.

Другий том видання «Традиційне вбрання українців» – це розповідь про те, що сусідство у цьому томі поліського та карпатського вбрання не випадкове. Етнографічні макрорегіони Полісся та Карпати територіально відокремлені один від одного, але мають багато спільних рис : лежать уздовж кордонів України, віддалені від торгових шляхів та промислових центрів, ізольовані природними чинниками, майже не мають родючих ґрунтів. Такі географічні умови протягом багатьох століть формували схожість традиційно-побутової культури.

Моя Гуцульщина : уроки гуцульщинознавства в початковій школі / упоряд. А. Григорук. - Снятин : Прут Принт , 2010. - 352 с.

Моя Гуцульщина : уроки гуцульщинознавства в початковій школі / упоряд. А. Григорук. — Снятин : Прут Принт , 2010. — 352 с.

Навчально-методичний посібник містить розгорнуті конспекти уроків з гуцульщинознавства в початкових класах. Показано, що вони займають чільне місце в системі навчально-виховного процесу школи і є важливим засобом виховання в учнів любові до рідного краю, бережливого ставлення до матеріальної й духовної культури.

Панкова Є. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / Є. Панкова. - К. : «Альтерпрес» , 2003. - 352 с.

Панкова Є. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / Є. Панкова. — К. : «Альтерпрес» , 2003. — 352 с.

В навчальному посібнику розкриваються основні поняття краєзнавства, простежується його розвиток і сучасний стан ; аналізується взаємозв’язок краєзнавства і туризму. Посібник містить інформацію про туристичні ресурси регіонів України та її столиці – Києва.

Антонович Є. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. Антонович. - Львів : Світ , 1993. - 272 с.

Антонович Є. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. Антонович. — Львів : Світ , 1993. — 272 с.

Дане видання започатковує цикл навчальних посібників з художньо-графічних факультетів педагогічних інститутів. Це – перший досвід у створенні такого посібника, в якому в доступній формі викладені основні положення сучасної науки про декоративно-прикладне мистецтво.

Олекса Бахматюк : альбом / Ю. Лащук. - Київ : Мистецтво , 1976. - 95 с.

Олекса Бахматюк : альбом / Ю. Лащук. — Київ : Мистецтво , 1976. — 95 с.

Переглядаючи альбом, читач має можливість пересвідчитись в тому, що спадщина Олекси Бахматюка зайвий раз доводить, що народне мистецтво не примітив, не масова діяльність і не нижча форма від мистецтва палаців, чи храмів. Це – самостійний, високопрофесійний вид національного мистецтва, що виробив власні творчі методи й довершену систему формування художньої індивідуальності, в якій оптимально поєднано навчання з комплексом естетичного виховання.

Василащук Г. Ганна Василащук : альбом / авт.-упоряд. В. Качкан / Г. Василащук. – К : Мистецтво, 1985. - 111 с.

Василащук Г. Ганна Василащук : альбом / авт.-упоряд. В. Качкан / Г. Василащук. – К : Мистецтво, 1985. — 111 с.

В альбомі вміщено переважно кольорові репродукції з творів відомого українського майстра художнього ткацтва, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка Ганни Василівни Василащук. Серед них – декоративні рушники, верети, запаски, скатерті, виконані в традиціях народного мистецтва Гуцульщини. Вступна стаття розповідає про життєвий і творчий шлях майстрині.

Григорук А. Юрій Павлович : бути собою / А. Григорук. - Косів : Писаний Камінь , 2010. - 84 с.

Григорук А. Юрій Павлович : бути собою / А. Григорук. — Косів : Писаний Камінь , 2010. — 84 с.

Книга знайомить читача з творчим доробком відомого художника-різьбяра, заслуженого майстра народної творчості України Юрія Павловича, мистецький здобуток якого став невід’ємною частиною української національної культури.

Гуцульська вишивка в колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського : монографія / загальна ред. О. Никорак. - К. : Родовід , 2010. - 200 с.

Гуцульська вишивка в колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського : монографія / загальна ред. О. Никорак. — К. : Родовід , 2010. — 200 с.

Монографічне мистецьке видання ГУЦУЛЬСЬКА ВИШИВКА вперше подає панораму найтиповіших автентичних зразків вишивок – колекцію Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського. Увазі читачів запропоновано унікальні гуцульські твори, які зачаровують красою композицій і мотивів орнаменту, виразністю їхніх художньо-естетичних особливостей.

Ці мотиви є прадавніми знаками-символами, що в найрізноманітніших інтерпретаціях дійшли до сьогодення. Автори видання запрошують розглянути гуцульське вишиване мистецтво з усіх можливих аспектів : історичного, культурного, художнього, побутового та обрядового.

Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. - К. : Мистецтво , 2008. - 464 с.

Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. — К. : Мистецтво , 2008. — 464 с.

Книга-альбом повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні в храмових інтер’єрах, під час різноманітних свят і народних обрядів.

Касіян В. Автопортрет : літ.-мист. вид. / В. Касіян. - К. : Веселка , 2004. - 671 с.

Касіян В. Автопортрет : літ.-мист. вид. / В. Касіян. — К. : Веселка , 2004. — 671 с.

Книжка ця унікальна в українському письменстві й мистецтві. ЇЇ автор – Василь Касіян – словом і графічним штрихом вирізьбив на скрижалях часу живий портрет своєї епохи і власний автопортрет сина цієї епохи. Видання уперше так широко являє зібрану воєдино значну частину великої спадщини художника, відкриває мистецьку серію в «Бібліотеці Шевченківського комітету».

Молинь В. Мелодія живопису Анатолія Калитка : альбом / В. Молинь, В. П’ясецька. - Івано-Франківськ : Місто НВ , 2012. – 128 с.

Молинь В. Мелодія живопису Анатолія Калитка : альбом / В. Молинь, В. П’ясецька. — Івано-Франківськ : Місто НВ , 2012. – 128 с.

Альбом знайомить з творчістю члена Національної спілки художників України, провідного викладача Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв Анатолія Миколайовича Калитка. В альбомі представлено живописні і графічні твори митця різних періодів творчості. Особливу увагу приділено найновішим творам, які не ввійшли до попередніх друкованих видань.

Художники Івано-Франківщини : альбом / авт. і упоряд. Б. Губаль. - К. : Образотворче мистецтво , 2002. - 95 с.

Художники Івано-Франківщини : альбом / авт. і упоряд. Б. Губаль. — К. : Образотворче мистецтво , 2002. — 95 с.

Поява цього альбому викликана потребою засвідчити гідне місце прикарпатських художників у загально – українському творчому процесі, їх статус у процесі європейському, а далі – світовому.

Це перше видання, що так широко представляє мистецьку хроніку краю. Зв’язок різних поколінь на єдиному геопросторі, шляхи перетину традиційного народного мистецтва із класом академій породили складний синтез, який і є творчим обличчям Прикарпаття, його минулим, нинішнім і прийдешнім.

Share

Comments are closed.

Архів публікацій